Demre Ak Parti İlçe başkanı Mehmet Koparıcı salgın konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demre Ak Parti İlçe başkanı Mehmet Koparıcı salgın konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Demre Ak Parti İlçe başkanı Mehmet  Koparıcı salgın konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Mehmet Koparıcı

Sağlık ve Salgın Konusunda Yapılan Çalışmalar

Sağlıkçılar ve salgın üzerinden hareketle AK Parti’ye, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Sağlık Bakanımıza karşı yalan ve tezviratlar ile saldıranlar var. Bu yalanlara milletimizi ve sağlık çalışanlarını inandırıp yapılan onca güzel hizmeti ve çalışmayı baltalamak istiyorlar. Bizler, işin doğru ve gerçek yönlerini halkımıza ve sağlık çalışanlarına anlatmalıyız.

1.Salgınla Mücadelede En Başarılı Beş Ülkeden Biri Türkiye: Korona salgınına karşı Çin, Güney Kore, Almanya iyi bir mücadele gösterdiler. Salgın Çin’de çıkmasına rağmen kısa sürede salgını kontrol altına aldılar. Maalesef İtalya ve İspanya ipin ucunu kaçırdı. Çok büyük bir kaos hakim bu ülkelerde. Amerika ve özellikle Newyork eyaletinde de olay kontrolden çıkmak üzere. İngiltere önce doğal bağışıklığın kazanılması için “sürü bağışıklığı yöntemi” diye bir teori ortaya sürdü ama işin ciddiyetini görünce geri adım attı. Türkiye salgın ile en iyi mücadele eden beş ülkeden birisidir. Bu konuda dünyaya örnek teşkil eden bir ülkedir

2.Salgın Duyulunca Hazırlıklar Başladı: Ülkemiz salgının Çin’de duyulması ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. Dünyaya ve komşularımıza yayılmasını takiben karantina tedbirlerini devreye soktu. Umreden ve yurtdışından gelenler karantina kurallarına uygun olarak yurtlara yerleştirildiler. Ankara’da Zekai Tahir Burak Hastanesi Çin’den getirilen vatandaşlarımız için özel olarak ayrıldı. Öğrenciler ve gurbetçiler özel uçaklarla ülkemize getirilip karantina için kurumlara yerleştirildiler.

3.Korona Bilim Kurulunun Oluşturulması: Sağlık Bakanlığı bünyesinde değişik uzmanlardan oluşan ve salgına karşı yapılması gerekenlerle ilgili bir bilim kurulu oluşturuldu. Yapılması gerekenler bu kurulda görüşülerek bakanlığa ve oradan da Cumhurbaşkanına sunulmaya başlandı. Bilim kurulunun önerileri adım adım hayata geçirildi. Sosyal medyada “bilim kurulunun sokağa çıkma yasağı önerdiği, ancak hükümetin bunu uygulamadığı” şeklinde yalan haberler dolaşmaktadır. Bunlar tamamen asılsızdır. Hem kurul üyeleri hem de cumhurbaşkanımız ve sağlık bakanımız böyle bir durumun olmadığını ifade etmişlerdir. Kurulun tüm önerileri yerine getirilmektedir. Kaldı ki sokağa çıkma yasağı şu an tam uygulanabilir bir konu değildir. Çünkü önümüz yaz, tarlada ve tarım alanlarında çalışmalar gerekiyor. Aksi halde yazın tarım ürünleri yetersizliği söz konusu olacaktır. Fırıncılar, nakliyeciler, güvenlikçiler, sağlıkçılar, belediye temizlikçileri ve benzeri kişiler sokağa çıkmak zorundadır. Tabii ki gereksiz sokağa çıkmaya karşıyız, maske takılması gerektiğine ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğine inanıyoruz ama sokağa tam çıkma yasağı uzun vadede olarak gerçeklerle bağdaşmamaktadır.

4. Öğrenciler ve Yaşlılarla İlgili Tedbirler: Önce okullar, üniversiteler tatil edildi, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı getirildi. Şimdi 20 yaşın altında olanlara da aynı yasak konuldu. İnsanların toplu olarak bulunduğu kahvehane, restoran, sinema, düğün salonu gibi mekanların kapatılması kararlaştırıldı. Şehirlerarası toplu taşımalar durduruldu. Büyükşehirlere giril çıkış kontrol altına alındı. Pazaryerleri ve araçlarda maskesiz dolaşmak yasaklandı.

5.Ekonomik Destek Paketi: Çalışmayan işçiler ve işyerlerine yönelik ekonomik destek paketi devreye sokuldu. Emeklilerin en düşük aylığı 1500 TL’ye yükseltildi. Borçların ertelenmesi ve pek çok rahatlatıcı ekonomik kararlar alındı.

6. İlaç ve Medikal Malzeme: Yerli solunum cihazı üretimi konusunda çalışmalar başlatıldı. İnşallah en kısa sürede yerli cihazlar üretilecek. İsviçre’den 500 adet yeni solunum cihazı alındı. Bazı hastaneler karantina hastanesi ilan edildi. Aşı ve ilaç üzerinde çalışmak isteyenlere her türlü destek ve imkanın verileceği beyan edildi. Özel sektör ve devlet el ele vererek yerli medikal malzeme ve ilaç üretimi konusunda takdire şayan bir işbirliği başlatılmıştır.

7. Yeni hastaneler devreye sokuldu: İstanbul’da iki adet 1000’er yataklı sahra hastanesinin yapımına başlandı ve 45 günde bitirilmesi için gerekli talimatlar verildi. Diğer Bakanlıklar, belediyeler ve kurumlar sağlık çalışanlarına destek vermeye, maske üretmeye başladı. Son olarak virüsü taşıyan ve testi pozitif olanların izlenmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Pandemi İzolasyon Takip Projesi” hayata geçirildi. Böylelikle evlerinde izole edilen ve hastalığı taşıyanların başka kişilerle temasını engellemek için teknolojik takip imkanlarından yararlanılmaya başlandı. Böylece evde izolasyona uyulup uyulmadığı yakından takip edilebilecek. Özel hastanelerin sistemin içine alınması için gerekli adımlar atıldı. Gerektiğinde şehir hastanelerin odaları yoğun bakıma çevrilebilir haldedir. Şehir hastaneleri yatırımının ne kadar yerinde bir yatırım olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu.

8. Ülkemizin Sağlık Gücü: Sağlık sistemi açısından ülkemiz pek çok ülkeye kıyasla personel sayısı, yoğun bakım imkanları ve medikal cihaz açısından en iyi ülkelerden biridir. Ülkemizde 166 bin hekim görev yapıyor. 262 bin ebe ve hemşiremiz var. Diğer sağlık hizmetleri çalışanları ile beraber 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına sahip bir ülkeyiz. Toplam yoğun bakım yatak sayımız 40 bin. Toplam hasta yatağı sayısı 240 bin. Şimdiye kadar entübe yani solunum cihazına bağlanan koronalı hasta sayısı 1000’in altındadır ve yakın gelecekte önemli bir sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum.

9.Tedavi Konusunda Çalışmalar: Korona virüslü hastalar için yeterli test alımı yapıldı. Hem yerel ilaç firmalarından hem Çin’den ilaçlar alınarak hastaların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Bağışık Plazma (iyileşen insanların serumunun alınarak hasta kişilere verilmesi) uygulamasına Kızılay öncülüğünde başlandı Bakanlığımız bunu bir tedavi olarak hastaların hizmetine sundu.

10. Sağlık Çalışanlarımıza Yönelik Yapılanlar: Bu konuda sağlık çalışanlarının almakta oldukları döner sermaye ek ödeme oranlarının üç ay boyunca tavandan ödenmesi talimatı verildi. 32 bin yeni sağlık personeli alımı için düğmeye basıldı. Kredi Yurtlar Kurumu Yurtları, devlete ait misafirhaneler ve bazı vakıflara ait yurtlar sağlık çalışanlarının hizmetine tahsis edildi. Maske, siperlik ve ekipman desteği tam olarak verilmeye devam ediliyor. ​

11.Aşı Çalışmaları: Aşı çalışmaları için öncelikle başarılması gereken, virüsün izole edilmesiydi. Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdareneli ve Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul bunu başardı. Bu konuda devletimizin desteği devam etmektedir.

12.Vefa Sosyal Projesi: Salgınla mücadelede Avrupa ve Amerika gibi güya gelişmiş ülkeler sınıfta kaldılar. Yaşlıları ölüme terk etmeye başladılar. Hastanelerde artan hastalara hizmet veremediklerini ve ellerinde imkan kalmadığı ve iflas ettiklerini ilan etmeye başladılar. Türkiye ise Vefa Sosyal Destek Projesini hayata geçirdi. 65 yaş ve üzerindekilerin evlerinde ihtiyaçlarını karşılamaya var gücü ile çalışıyor. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanları tüm imkanlarıyla halkımıza en güzel şekilde hizmet etmeye devam etmektedir.

13.Yerli Yabancı Herkese Ücretsiz Sağlık Hizmeti: Amerika ve Avrupa’nın pek çok ülkesi hastalığa yakalananlara astronomik hastane faturaları düzenleyip, yabancılara hiçbir hizmet vermezken, ülkemiz hem kendi vatandaşlarına hem misafir ve mültecilere ücretsiz sağlık hizmeti vererek herkesin takdirini kazanmaya devam etmektedir.

14.Uluslararası Dayanışmaya Destek: Pek çok gelişmiş diye bilinen ülke maske bile bulamaz hale gelmişken ülkemiz ptt vasıtası ile insanlarımıza maske dağıtımına başlamış ve maskenin para ile satışını yasaklayarak fırsatçıların önünü kesmiştir. Ayrıca ülkemiz İtalya, İspanya, Bosna Hersek ve diğer pek çok ülkeye gemiler ve kargo uçakları ile maske, siperlik, önlük ve tıbbi yardım malzemeleri göndermeye başlamıştır.

Son olarak sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenmesi ve sosyal hakları içeren kanun teklifinin AK Parti tarafından hazırlandığını gören CHP ön almak amacıyla 7 Nisan tarihinde güya bir kanun teklifi vermiş ve bunu AK Parti reddetmiş gibi göstermek için Grup Önerisinin gündeme alınmasını istemiştir. Bu bir Kanun teklifi oylaması değil grup önerisi oylamasıdır. Kaldı ki böyle bir oylamada 139 milletvekili olan CHP den sadece 7 milletvekili hazır bulunmuştur. AK Parti’nin “Sağlık Çalışanları İçin Tüm Partiler Olarak Ortak Kanun Teklifi Verelim” önerisine CHP destek vermemiştir. AK Parti Sağlık Çalışanlarının Şiddetten Korunmasına Yönelik Kanun Teklifi’ni Meclis Başkanlığına sunmuştur ve inşallah bu kanun teklifi komisyon ve mecliste görüşülerek kanunlaştı. en kısa sürede hayata geçirilecektir.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca “Değerli Vekillerim! Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasa Teklifi ile 1 milyon 100 bini aşkın sağlık personelimize güvence sunma hazırlığında olan Yüce Meclisimize şükran borçluyuz. Teklifin istisnasız her vekilimizin desteği ile en kısa sürede yasalaşacağına inanıyoruz” diyerek tüm partilerin vekillerine çağrıda bulunmuştur.

Bu salgında varlığın, özgürlüğün ve sağlığın değerini şimdi daha iyi anladık. En iyi insan, görevini en iyi yapandır. Görevimizi yapmaya, milli ve yerli kaynaklarımıza dönmeye, huzura odaklanmaya, insanı merkeze koyarak hareket etmeye devam edeceğiz. Bu süreci el birliği aşacağız ve inşallah bu mücadeleden başarı ile çıkacağız. “Ben” değil “biz” olmayı başaracağız. Biz bize yettiğimizi tüm dünyaya göstereceğiz. Kötülüklere engel olup iyilikleri çoğaltacağız. İnsanca yaşamayı ve insanı yaşatmayı en büyük iyilik biliyoruz.

Sağlıklı bir yaşam dileği ile selam ve saygılarımı sunuyorum.