Öğrenciler canlı derse telefonla katılıyor

Anadolu Eğitim Sendikası'nın öğretmenlerle yaptığı anket, öğrencilerin uzaktan eğitime telefondan ulaştığını ortaya çıkardı. Öğretmenler uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücreti verilmemesini ise yanlış buluyor.

Öğrenciler canlı derse telefonla katılıyor

Anadolu Eğitim Sendikası, 3 bin 592 öğretmenin katılımıyla Uzaktan Eğitim Anketi yaptı. Öğretmenlere uygulanan anket, öğrencilerin uzaktan eğitimi telefondan yaptığını ortaya çıkardı. Öğretmenlerin yüzde 86’sı ise uzaktan eğitim sürecinde ek ders ücreti verilmemesini yanlış buluyor.

ÖĞRETMENELER BİLGİLENDİRİLMEMİŞ

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinden ve kademeli geçiş düşünülen yüz yüze eğitim süreciyle ilgili detaylar hakkında bilgilendirilmemiş. Süreçle ilgili bilgilendirildiğini söyleyen öğretmenlerin oranı yüzde 12,9’da kaldı.

HİJYEN YETERSİZ

Okulların dezenfektan, hijyen konularında yeterli olduğunu düşünen öğretmen oranı yüzde 30,9 iken okulunda temizlik görevlisi olmadığını söyleyen öğretmen oranı yüzde 20,6.

DERSE KATILIM DÜŞÜK

Canı derslere katılım düşük. Öğrencilerin tamamı derse katılıyor diyenler yüzde 6,1 iken öğretmenlerin yüzde 59.2'si ise öğrencilerin çok azı canlı derse katılıyor yönünde görüş bildirmiştir.

ÖĞRETMENLER FEDAKAR

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde hiçbir teknolojik destek( ücretsiz internet, bilgisayar vb.) almazken, kendi bütçelerinden ihtiyaçları gidermiş.

Kendi bütçeleriyle ile teknolojik imkanlarını geliştiren öğretmenlerin oranı yüzde 40,5 iken teknolojik desteğe ihtiyacı olanların oranı yüzde 20,2’de kaldı. Anketten bazı sonuçlar şöyle;

* Eğitim aracı olmadığı canlı derslere katılmayan öğrenci oranı oranı yüzde 39,4.

* EBA TV veya canlı ders saatlerinin planlanması, uygulaması öğrencilerin seviyelerine uygun diyen öğretmen oranı yüzde 22,2.

* Uzaktan eğitimin öğrencilere yararlı olduğunu düşünen öğretmen oranı %9,1 iken çoğunluk yararlı bulmuyor.

* Öğretmenlerin yüzde 10'u uzaktan eğitim sürecinde eğitim-öğretim faaliyetleri dışında (düğün denetimi, filyasyon vb) yöneticiler tarafından resen görevlendirilmiş.